Data Pegawai

DATA PEGAWAI DAERAH

 

1. Nama     : Dra. DJUWARIJAH, M.Si

    Jabatan  : CAMAT BULUKERTO

    NIP         : 197003171991012001

2. Nama     : DIDIK ROPIYADI, SSTP, M.H.

    Jabatan  : Sekretaris Kecamatan Bulukerto

    NIP         : 198312252002121001

3. Nama     : Agus Ismiyanto, S.IP, M.M

    Jabatan  : Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

    NIP         : 197508052003121007

4. Nama     : drh. SRI MULYANI

    Jabatan  : Kepala Seksi Pelayanan Umum

    NIP         : 197610272006042018

5. Nama     : SUPARJO, S.IP., M.Si.

    Jabatan  : Kepala Seksi Tata Pemerintahan

    NIP         : 196712241991031006

6. Nama     : TARMIN

    Jabatan  : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

    NIP         : 197506022010011002

7. Nama     : WARTIN

    Jabatan  : Bendahara

    NIP         : 198206252010011005

8. Nama     : PARJO, S.IP

     Jabatan  : Pengelola Administrasi Pemerintahan

     NIP         : 196606052007011042

9. Nama     : AYUDHI PRIMANDA SAPUTRA

     Jabatan  : Pengelola Kesejahteraan Sosial

     NIP         : 198211032010011001

10. Nama     : RISMA ARUM APRIANTI, A.Md

     Jabatan  : Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor

     NIP         : 198904222022032003

11. Nama      : N A R T O, S.TP

      Jabatan  : Lurah Bulukerto

      NIP         : 196707031990021001

12. Nama      : ENDRASNINGSIH SRI WAHYUNI, S.IP

      Jabatan  : Sekretaris Kelurahan Bulukerto 

      NIP         : 196704201991032012

13. Nama      : KASTO, S.E

      Jabatan  : Kepala Seksi Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Rakyat

      NIP         : 197107091998021002

14. Nama      : MAKNO BAMBANG TUTUKO

      Jabatan  : Kepala Seksi Tata Pemerintahan Dan Pelayanan Umum

      NIP         : 197107142009061002

15. Nama      : LARNO

      Jabatan  : Pramu Bakti

      NIP         : 196607292014061001

16. Nama      : SARTO

      Jabatan  : Pengadministrasi Umum

      NIP         : 196812262014061001